Trang chủWB7Tin tức

Hiệu quả sản xuất tăng 15 - 20% nhờ cải thiện nông nghiệp có tưới

Hiệu quả sản xuất tăng 15 - 20% nhờ cải thiện nông nghiệp có tưới

Ngày 20/12, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội thảo tổng kết Hợp phần 3 Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam (VIAIP/WB7)...

Xem chi tiết
HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng ngày 20/12/2021 tại Hà Nội,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Xem chi tiết
Khóa đào tạo trực tuyến về giám sát và đánh giá hiệu ích dự án (BME)- WB7

Khóa đào tạo trực tuyến về giám sát và đánh giá hiệu ích dự án (BME)- WB7

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về giám sát & đánh giá hiệu ích dự án (BME) cho cán bộ thuộc Chủ đầu tư, PPMU, IMC/IMB các tỉnh dự án WB7 và phục vụ cho việc các tỉnh dự án sớm hoàn thiện nội dung BME trong Báo cáo hoàn thành dự án của các dự...

Xem chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN CÔNG DỰ ÁN DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN CÔNG DỰ ÁN DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo Dự án WB7 (tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 Dự án WB7) và các hoạt động của Hợp phần 4, Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7), ngày 15-17/04/2021, Ban Quản...

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu số 20210313510

Thông báo mời thầu số 20210313510

Gói thầu số TV TA CPO 2021 Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (Giai đoạn gia han dự án)

Xem chi tiết
Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một trong những hạng mục được triển khai thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Hợp phần 3 - Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang...

Xem chi tiết

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ các địa phương trong thiết kế và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực thông qua việc tổng hợp, tư liệu hoá các biện pháp kỹ thuật phù hợp, đồng thời làm cơ sở để...

Xem chi tiết
Khóa đào tạo Giám sát và đánh giá dự án (M&E) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Khóa đào tạo Giám sát và đánh giá dự án (M&E) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo Dự án WB7, từ ngày 26-28/11/2020, Ban Quản lý...

Xem chi tiết
Thăm quan hệ thống SCADA Thanh Hóa

Thăm quan hệ thống SCADA Thanh Hóa

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đoàn giám sát thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới ​bao gồm các chuyên gia cao cấp cùng với Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi làm việc tại IMC tỉnh Thanh Hóa và thăm quan hệ thống SCADA WB7 tại tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết
1 2 3 4 5