Trang chủWB7Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN CÔNG DỰ ÁN DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

1. Giới thiệu chung

Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo Dự án WB7 (tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 Dự án WB7) và các hoạt động của Hợp phần 4, Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7), ngày 15-17/04/2021, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức khóa đào tạo về “Giám sát đầu tư, Quyết toán và Hoàn công dự án” tại Thành phố Đà Nẵng.

2. Mục tiêu của Khóa đào tạo:

Mục tiêu khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về giám sát đầu tư, quyết toán, xử lý tài sản sau dự án và hoàn công dự án cho cán bộ thuộc Chủ đầu tư, PPMU các tỉnh dự án WB7 và các đơn vị liên quan dự án.

3. Nội dung chính:

+) Cập nhật tình hình dự án.

+) Giới thiệu tóm tắt các khái niệm cơ bản về giám sát đầu tư, quyết toán hoàn thành và hoàn công dự án.

+) Phổ biến, hướng dẫn các thông tư, nghị định, nội dung liên quan công tác giám sát đầu tư.

+) Phổ biến, hướng dẫn các thông tư, nghị định, nội dung liên quan công tác quyết toán hoàn thành dự án; giới thiệu các biểu mẫu trong quyết toán hoàn thành dự án.

+) Hướng dẫn công tác xử lý tài sản sau dự án.

+) Phổ biến, hướng dẫn các thông tư, nghị định, nội dung liên quan công tác hoàn công dự án; giới thiệu các biểu mẫu cơ bản trong công tác hoàn công dự án.

+) Giải đáp thắc mắc của học viên, chia sẻ bài học kinh nghiệm.

4. Đánh giá Khóa đào tạo.

Các bài giảng, chia sẻ, trao đổi của các học viên, giảng viên thể hiện đúng những hiện trạng, vướng mắc của công tác giám sát đầu tư, quyết toán và hoàn công dự án.

  Học viên, giảng viên đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi thẳng thắn, tập trung về thảo luận .

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thêm các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện các hoạt động giám sát đầu tư, quyết toán và hoàn công dự án, phục vụ cho công tác báo cáo đánh giá cuối dự án.

5.Một số hình ảnh lớp đào tạo.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác