Trang chủWB7Hoạt động phi công trình

Hiệu quả sản xuất tăng 15 - 20% nhờ cải thiện nông nghiệp có tưới

Hiệu quả sản xuất tăng 15 - 20% nhờ cải thiện nông nghiệp có tưới

Ngày 20/12, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội thảo tổng kết Hợp phần 3 Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam (VIAIP/WB7)...

Xem chi tiết
HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng ngày 20/12/2021 tại Hà Nội,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Xem chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN CÔNG DỰ ÁN DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN CÔNG DỰ ÁN DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo Dự án WB7 (tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 Dự án WB7) và các hoạt động của Hợp phần 4, Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7), ngày 15-17/04/2021, Ban Quản...

Xem chi tiết
Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý, sản xuất chuỗi giá trị cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một trong những hạng mục được triển khai thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Hợp phần 3 - Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang...

Xem chi tiết

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ các địa phương trong thiết kế và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực thông qua việc tổng hợp, tư liệu hoá các biện pháp kỹ thuật phù hợp, đồng thời làm cơ sở để...

Xem chi tiết
Khóa đào tạo Giám sát và đánh giá dự án (M&E) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Khóa đào tạo Giám sát và đánh giá dự án (M&E) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo Dự án WB7, từ ngày 26-28/11/2020, Ban Quản lý...

Xem chi tiết
Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hợp phần 3: Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới Tỉnh Hoà Bình Do World Bank tài trợ.

Xem chi tiết
Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hoà Bình do World Bank tài trợ (WB7)

Xem chi tiết
Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân

Từ năm vụ Đông năm 2018 đến nay, thực hiện Hợp đồng với Ban Quản lý dự án WB7 Hà...

Xem chi tiết
Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới' tại Quảng Trị: Thành công ngoài mong đợi

Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới' tại Quảng Trị: Thành công ngoài mong đợi

Dự án WB7 có 4 hợp phần, hợp phần 3 là hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) xây dựng 15 mô hình ứng dụng thực hành.

Xem chi tiết
1 2