Trang chủTin tức - Sự kiện

Dự án công trình hạ tầng nước đô thị thông minh và có tính chống chịu khí hậu, CHND Trung Hoa

Tại CHND Trung Hoa, ADB đang cung cấp một khoản vay cho Công ty TNHH (Tập đoàn) nước hàng đầu Thâm Quyến (SZWG) để tăng cường công trình hạ tầng nước đô thị thông minh và có tính chống chịu với khí hậu ở thành phố Thâm Quyến, và các đô thị loại ba, loại bốn ở xung quanh. Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nước thông minh ở CHND Trung Hoa, SZWG có trụ sở tại Thâm Quyến nhắm tới mục đích xuất khẩu trải nghiệm thành phố thông minh của Thâm Quyến cho các đô thị khác ở khu vực kém tiên tiến hơn qua các ứng dụng nước thông minh. Một mục tiêu khác là một thí điểm một tiểu dự án dành cho các lựa chọn thích ứng với biến đổi khí hậu và thiết kế các giải pháp nước thông minh.