GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

Quyết Định Phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ mời thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Tổ chức điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích sinh kế các hộ dân nông thôn vùng ĐBSCL. Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL). ​

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13 Hôm nay: 73 Tháng hiện tại: 28023 Tổng lượt truy cập: 2724557