Trang chủĐấu thầu

Thư mời quan tâm, gói thầu: GEF-CPMU-CS-CQS-06: Phát triển sản phẩm tri thức về thực hành nông nghiệp, thủy sản, nước và lâm nghiệp chống chịu khí hậu" lên website Ban CPO giúp Dự án.  Trân trọng !

Thư mời quan tâm, gói thầu: GEF-CPMU-CS-CQS-06: Phát triển sản phẩm tri thức về thực hành nông nghiệp, thủy sản, nước và lâm nghiệp chống chịu khí hậu" lên website Ban CPO giúp Dự án. Trân trọng !

PHỤ LỤC 1: ĐỀ CƯƠNG Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-06: Phát triển sản phẩm tri thức về thực hành nông nghiệp, thủy sản, nước và lâm nghiệp chống chịu khí hậu Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL) (Kèm theo Quyết định số...

Xem chi tiết
GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

Quyết Định Phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ mời thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Tổ chức điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích sinh kế các hộ dân nông thôn vùng ĐBSCL. Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL). ​

Xem chi tiết
The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

Xem chi tiết
The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

Xem chi tiết
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT FIRM SELECTION)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT FIRM SELECTION)

VIETNAM TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT FOR THE MEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT Grant No.: TFA8261 Assignment Title: Mekong Delta rural household livelihoods survey and analysis Reference No. GEF-CPMU-CS-QCBS-01

Xem chi tiết
Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Quyết định số 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS- 08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm nghành nông nghiệp đến năm 2030 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Giá trúng thầu 4.781.920.000 đồng Quyết định trúng thầu 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-10: Vùng bán đảo – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển nông thôn Bắc Bộ và Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-05: Vùng thượng nguồn – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh trung tâm động lực học thuỷ khí môi trường – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng NN – Viện nghiên cứu thiên tai và môi...

Xem chi tiết
Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210960144-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Tư vấn Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7