Trang chủWB7Tin tức

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

1.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Bưởi thích ứng với biến đổi khí hậu

2.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

3.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Cam thích ứng với biến đổi khí hậu

4.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Chè thích ứng với biến đổi khí hậu

5.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Chuối thích ứng với biến đổi khí hậu

6.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Điều thích ứng với biến đổi khí hậu

7.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Hồ Tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu

8.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây màu thích ứng với biến đổi khí hậu

9.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Nhãn thích ứng với biến đổi khí hậu

10.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Rau ăn lá thích ứng với biến đổi khí hậu

11.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Sầu Riêng thích ứng với biến đổi khí hậu

12.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Vải thích ứng với biến đổi khí hậu

13.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Xoài thích ứng với biến đổi khí hậu

14.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

15.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Rau ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu

16.Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cây Thanh Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác