Trang chủThông báo từ ban CPO thủy lợi

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban CPO. Ngày 28/7/2017 Phòng Đào tạo Dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính, Phòng Tài chính, kế toán Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến một số quy chế, quy định mới trong Ban.

Xem chi tiết
Tập huấn hướng dẫn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 - Dự án ADB6

Tập huấn hướng dẫn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 - Dự án ADB6

Từ ngày 29 đến 30/9/2015 tại Hội trường Ban CPO, Phòng Đào tạo dự án phối hợp với Ban quản...

Xem chi tiết
Thông báo thi tuyển viên chức

Thông báo thi tuyển viên chức

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thi tuyển viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cụ thể như sau

Xem chi tiết
1