Hội nghị Khởi động dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Drasip/WB8)

        Ngày 17/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Drasip/WB8)”. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu tổng quan dự án, tiến độ và kế hoạch dự án, hiện trạng an toàn đập trong vùng dự án, kỳ vọng tác động của dự án và hướng dẫn các chính sách an toàn môi trường, xã hội, các vấn đề về quản lý tài chính và quản lý đấu thầu của dự án.

Tin tứcTin CPOTin nông nghiệpTin dự ánTin tức sự kiệnHoạt động ĐoànĐảng ủy Ban CPO

Hội nghị Khởi động dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Drasip/WB8)

Hội nghị Khởi động dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Drasip/WB8)

Ngày 17/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Drasip/WB8)”. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu tổng quan dự án, tiến độ và kế hoạch dự án, hiện trạng an toàn đập trong vùng dự án, kỳ vọng tác động của dự án và hướng dẫn các chính sách an toàn môi trường, xã hội, các vấn đề về quản lý tài chính và quản lý đấu thầu của dự án.

Đấu thầuThông tin đấu thầuVăn bản đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu:Tên gói thầu: GMS-2.9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1).

A. Thông tin chung:1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi.- Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 04-39341601; Fax: 04-38242372;- Email: adb.gms1@gmail.com2. Tên dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng Khoản vay 2937 – VIE(SF). B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thông tin gói thầu: Tên gói thầu: GMS-2.9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1). Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB).

Thông báo

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập