Hội thảo “Đảm bảo An toàn hồ đập – Thực trạng, thách thức và giải pháp”

   Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo "Đảm bảo an toàn hồ đập - Thực trạng, thách thức và giải pháp”. Hội thảo được tổ chức nhằm nhận biết, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập.

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập