HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHỐI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2014.

         Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thông tư 07/2014/TT-BNN ngày 10/02/2014; Thực hiện các nội dung đã ký giao ước thi đua của 13 đơn vị trong Khối thi đua các Ban quản lý dự án ngày 05/03/2014; Quyết định số 58/QĐ-TĐKTCBQLDA ngày 05/03/2014 về Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Ban quản lý dự án; Kế hoạch số 429/KH-TĐKTCBQLDA ngày 05/03/2014 về triển khai, thực hiện và công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng năm 2014 ở các đơn vị trong Khối thi đua các Ban quản lý dự án.

            Ngày 22/11/2014 tại thành phố Cần Thơ, Khối thi đua các Ban Quản lý dự án tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2014. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch thường trực hội đồng thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đồng chí Vũ Viết Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình; đại diện các Ban Quản lý dự án: Ban CPO, Ban Lâm nghiệp, Ban Nông nghiệp, Ban 1, Ban 2, Ban 3, Ban 4, Ban 5, Ban 6, Ban 7, Ban 8, Ban 9 và Ban 10 tham gia Hội nghị.

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hoài – Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban CPO - Trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý dự án năm 2014.

Tin tứcTin CPOTin nông nghiệpTin dự ánTin tức sự kiệnHoạt động ĐoànĐảng ủy Ban CPO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA  KHỐI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2014.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHỐI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2014.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thông tư 07/2014/TT-BNN ngày 10/02/2014; Thực hiện các nội dung đã ký giao ước thi đua của 13 đơn vị trong Khối thi đua các Ban quản lý dự án ngày 05/03/2014; Quyết định số 58/QĐ-TĐKTCBQLDA ngày 05/03/2014 về Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Ban quản lý dự án; Kế hoạch số 429/KH-TĐKTCBQLDA ngày 05/03/2014 về triển khai, thực hiện và công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng năm 2014 ở các đơn vị trong Khối thi đua các Ban quản lý dự án. Ngày 22/11/2014 tại thành phố Cần Thơ, Khối thi đua các Ban Quản lý dự án tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2014. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch thường trực hội đồng thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đồng chí Vũ Viết Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình; đại diện các Ban Quản lý dự án: Ban CPO, Ban Lâm nghiệp, Ban Nông nghiệp, Ban 1, Ban 2, Ban 3, Ban 4, Ban 5, Ban 6, Ban 7, Ban 8, Ban 9 và Ban 10 tham gia Hội nghị. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hoài – Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban CPO - Trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý dự án năm 2014.

Thông báo

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập