Trang chủWB7Tài liệu Dự án

HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng ngày 20/12/2021 tại Hà Nội,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Xem chi tiết

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ các địa phương trong thiết kế và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực thông qua việc tổng hợp, tư liệu hoá các biện pháp kỹ thuật phù hợp, đồng thời làm cơ sở để...

Xem chi tiết
Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hợp phần 3: Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới Tỉnh Hoà Bình Do World Bank tài trợ.

Xem chi tiết
Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hoà Bình do World Bank tài trợ (WB7)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Xem chi tiết

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Xem chi tiết

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Xem chi tiết

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Xem chi tiết
1 2