Trang chủWB7Tin tức

Thông báo mời thầu số 20210313510

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

Số TBMT

20210313510-00

Thời điểm đăng tải

09/03/2021 11:28

Số hiệu KHLCNT

20210310104

Tên KHLCNT

KHLCNT bổ sung Phần công việc do Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm chủ đầu tư

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Z027226-Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO); Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024 38253921; Fax: 02438242372;

Tên gói thầu

Gói thầu số TV TA CPO 2021 Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (Giai đoạn gia han dự án)

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Cải thiện nông nghiệp có tưới

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn đối ứng trung ương

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

5Tháng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác