Trang chủWB7Tin tức

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung phần công việc do Ban CPO làm Chủ đầu tư

Số KHLCNT

20210310104 - 00

Loại thông báo

Thông báo thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

KHLCNT bổ sung Phần công việc do Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Bên mời thầu

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điểu chỉnh

Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT

24/02/2021

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

764/QĐ-BNN-XD

Tổng mức đầu tư

210.000.000USD(Tỷ giá / VND : 23.100)

Tổng mức đầu tư quy đổi

4.851.000.000.000 VND

Ngày đăng tải

04/03/2021

File: 202102 QD-BNN-XD phe duyet KHLCNT bo sung CPO Thuy loi.pdf

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác