Trang chủWB7Tin tức

HỘI THẢO TỔNG KẾT HỢP PHẦN 3 HỖ TRỢ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng ngày 20/12/2021 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đồng chủ trì gồm có ông Lê Văn Đức - Phó cục trưởng Cục trồng trọt  và ông Vũ Đình Hùng - Phó trưởng Ban CPO

Thành phần tham dự:

Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Trồng trọt, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Tổng cục thuỷ lợi)

Lãnh đạo các tỉnh, Chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án thành phần các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam. 

Viện Môi trường nông nghiệp, Trung tâm công nghệ phần mềm, Viện nghiên cứu Rau - Hoa - Quả, và các tư vấn của dự án PIC, M&E,....


Link tài liệu

Báo cáo tổng kết hợp phần 3 dự dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7

Bài trình bày của các đơn vị:

1.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Hà Giang

2.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh  Hoà Bình

3.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Phú Thọ

4.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Thanh Hoá

5.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Hà Tĩnh

6.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Quảng Trị

7.Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thành phần tỉnh Quảng Nam

8.Bài trình bày tổng kết hợp phần 3 của đơn vị tư vấn M&E

9.Bài trình bày tổng kết dịch vụ đo đạc đánh giá phát thải khí nhà kính trong các mô hình CSA của đơn vị tư vấn Môi trường Nông nghiệp

10.Bài trình bày kết quả xây dựng hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu của các cây trồng chủ lực

11. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác