Trang chủWB7Tin tức

Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Bao gói thuốc bảoệ thực vật là chất thải rắn nguy hại, gây tác động xấu đến môi trường không khí, đất, nước và sức khoẻ cong người.

Khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật chiếm khoảng 10-15% lượng thuốcđã sử dụng; lượng thuốc BVTV tồn dư trong bao gói chiếm khoảng 1-5% tổng lượng thuốc BVTV đã sử dụng.

Việc vứt bừa bãi,đốt bao gói thuốc BVTV là hành vi phá hoại môi trường.

Tại điểm B khoản 2, Điều 8 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 quyđịnh UBND cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quy định địa điểm thu gom, tổ chức hướng dẫn thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 VNĐ - 500.000 VNĐ khi không thu gom,để đúng nơi quy định bao gói thuốc BVTV sau sử dụng ( theo khoản b, Điều 26, nghịđịnh 31/2016/NĐCP)

 

HB.Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác