Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán"

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán"

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán". Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) Thời gian: Ngày 21-22 tháng 8 năm 2014

Thông báo chào hàng (Gói D.7: Thiết bị văn phòng CPO - Dự án ADB6)

Thông báo chào hàng (Gói D.7: Thiết bị văn phòng CPO - Dự án ADB6)

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi – Bộ NN&PTNT - Tên gói thầu: D.7 – Thiết bị văn phòng CPO - Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF).

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CPO-TĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công từ ngày 22 đến 25 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Thanh Hóa

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán"

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán"

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán". Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) Thời gian: Ngày 21-22 tháng 8 năm 2014

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6 Hôm nay: 384 Tháng hiện tại: 15208 Tổng lượt truy cập: 3130801