Trang chủADB6Tin tức

Đoàn kiểm tra của Ngân hàng Châu Á (ADB) tháng 10/2014

Thành phần của đoàn:

  • Ông Hidefumi Murashita, Chuyên gia Thủy lợi, Trưởng đoàn;
  • Bà Syarifah Aman-Wooster, Chuyên gia cao cấp Phát triển An toàn Xã hội;
  • Bà Nguyễn Thanh Giang, Chuyên gia Phát triển An toàn xã hội.

  Theo đó Đoàn đã làm việc với các Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi (CPO), các Ban CPMU, PPMU, RU, Ban 3 với các nội dung sau:

- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, thảo luận với các cơ quan thực hiện dự án về (a) tình hình giải ngân, các hoạt động đã cam kết và phát triển chiến lược thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng mục tiêu 2014; (b) bố trí nhân sự, huy động tư vấn, các báo cáo và kế hoạch công việc; (c) kế hoạch thực hiện và đấu thầu của dự án;

- Kiểm tra tình hình thực hiện RP1, EMDP1, REMDP2, REMDP3, CAP. Kiểm tra công tác chuẩn bị EMDP cho 5km đầu Kênh chính,  REMDP cho 11,6km Kênh chính;

- Kiểm tra tình hình phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và các hoạt động khác.

- Kiểm tra việc tình hình đấu thầu các gói ICB (B.1.2, B.1.3, B.1.4 và B.2.2) và các gói NCB (B.1.5, B.1.6, B.1.7, B.1.8, B.1.9, B.2.3 (Lô 2), B.2.4, B.2.5, B.2.6)

- Kiểm tra Kế hoạch hành động đã được lập trong Đoàn kiểm tra trước;

- Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng (B.1.1, B.2.1, B.2.3 (lô 1));

- Kiểm tra tình hình chuẩn bị hỗ trợ WUG, gói tư vấn thiết kế RDS và mô hình thí điểm RDS..

Đoàn ADB đã họp tổng kết chuyến kiểm tra vào 14h chiều ngày 24 tháng 10 năm 2014.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác