Trang chủADB6Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói B.2.3 (Dự án ADB6)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa.

- Tên gói thầu: Lô 2:KN-08-SMC, gói thầu B.2.3 – Thi công kênh và công trình trên kênh đoạn từ Km Km 21+500 đến Km 23+463; cống và cầu máng trên kênh chính Nam.:

- Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF) thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và đối ứng chính phủ Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).

- Thời gian bán HSMT: từ 7h30' ngày  19 tháng 9 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 17 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.(một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373859918; Fax: 0373850690

- Thời điểm đóng thầu:  9h:00  ngày 17 tháng 10 năm 2014 (giờ Việt Nam)

- Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng

- HSDT sẽ được mở công khai vào  9:00 (giờ Việt Nam) ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa - Số 6 - Hạc Thành - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác