Trang chủADB6Tin tức

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán"
Giám đốc dự án ADB6 phát biểu khai mạc hội thảo)

Hội thảo "Quản lý tài chính kế toán".

Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6)

Thời gian: Ngày 21-22 tháng 8 năm 2014

Hiệp định vay dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và ADB ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Khoản vay 2828 – VIE) và có hiệu lực ngày 10 tháng 7 năm 2012. Hiện dự án đã và đang được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức hội thảo "Quản lý tài chính" tại tỉnh Thanh Hóa.

 1. Mục đích:
 1. Trang bị hiểu biết thống nhất cho các cán bộ kế toán và tài chính của các đơn vị  đã và đang trực tiếp tham gia quản lý dự án có hiệu quả;
 2.  Thông qua hội thảo, thu thập các ý kiến đóng ghóp của các đại biểu để hoàn thiện sổ tay trình ADB và đơn vị có thẩm quyền phê duyêt sổ tay.
 3.  Sổ tay sẽ được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi nhà nước có thay đổi chính sách về tài chính và kế toán.
  (Chuyên gia Tài chính giới thiệu về Sổ tay quản lý tài chính
  (Chuyên gia Tài chính giới thiệu về Sổ tay quản lý tài chính
 1. Nội dung

Hội thảo bao gồm các nội dung sau:

 • Giới thiệu tổng quan dự án;
 • Sổ tay quản lý tài chính;
 • Tổ chức quản lý tài chính dự án;
 • Kế hoạch tài chính của dự án;
 • Kiểm toán;
 • Quyết toán;
 • Chế độ kế toán dự án;
 • Lập các chứng từ thanh toán của các nhà thầu
  Các học viên đang thảo luận về quy trình quyết toán
  Các học viên đang thảo luận về quy trình quyết toán

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác