Trang chủADB6Tin tức

Lễ Khời Công Xây Dựng Công Trình (Kênh Chính Nam)

Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1

+ Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27

+ Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00

Ngày 23 tháng 7 năm 2014

Chính thức Khởi công Gói thầu xây lắp B.2.1 - Thi công kênh và công trình trên kênh chính Nam thuộc Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)

Địa điểm: huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng chính phủ.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa

Thành phần tham dự:

- Đại diện Cục Quản lý xây dựng công trình

- Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

- Bản Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa

- Sở NN-PTNT Thanh Hóa

- UBND các huyện, các xã thuộc vùng thi công gói thầu

- Đội tư vấn QLDA (IMC), Tư vấn thiết kế Hec

- Nhà thầu: + Liên danh công ty CP Xây dựng Trung Nam và Công ty Xuân Khiêm

                 + Công ty CPXD Thành Trung

                 + Công ty CP Xây dựng sông Đà 25 và công ty Hoàng Phúc Hải


 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác