Trang chủADB6Đào tạo

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CPO-TĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công từ ngày 22 đến 25 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Thanh Hóa

Xem chi tiết
Chương trình Đào tạo: "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, đàm phán và quản lý hợp đồng"

Chương trình Đào tạo: "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, đàm phán và quản lý hợp đồng"

Hiệp định vay dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và ADB ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Khoản vay 2828 – VIE) và có hiệu lực ngày 10 tháng 7 năm 2012. Hiện dự án đã và đang được triển khai công tác...

Xem chi tiết
1