Trang chủADB6Đấu thầu

Thông báo chào hàng (Gói D.7: Thiết bị văn phòng CPO - Dự án ADB6)

Thông báo chào hàng (Gói D.7: Thiết bị văn phòng CPO - Dự án ADB6)

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi – Bộ NN&PTNT - Tên gói thầu: D.7 – Thiết bị văn phòng CPO - Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF).

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu gói B.2.4, B.2.5, B.2.6 (Dự án ADB6)

Thông báo mời thầu gói B.2.4, B.2.5, B.2.6 (Dự án ADB6)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa.

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu gói B.2.3 (Dự án ADB6)

Thông báo mời thầu gói B.2.3 (Dự án ADB6)

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa. - Tên gói thầu: Lô 2:KN-08-SMC, gói thầu B.2.3 – Thi công kênh và công trình trên kênh đoạn từ Km Km 21+500 đến Km 23+463; cống và cầu máng trên kênh chính Nam.:

Xem chi tiết
1