Trang chủWB7Tin tức

Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp của gói thầu có số thông báo mời thầu 20190966870-00

STT

Số TBMT

Bên mời thầu

Tên gói thầu

Thời điểm đóng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

Giá gói thầu

1

20190966870-00

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Thí điểm áp dụng ĐM KT-KT trong QL,khai thác CTTL cho các IMC trong vùng dự án WB7 theo QĐ Luật Thủy lợi và Hướng dẫn Phân bổ chi phí xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ Thủy lợi

22/10/2019 11:00

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

4.914.822.000 VND

5.000.000.000 VND


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác