Trang chủWB7Tin tức

Thông báo mời thầu số 20190941301

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

Số TBMT

20190941301-00

Thời điểm đăng tải

02/10/2019 16:01

Số hiệu KHLCNT

20190924235

Tên KHLCNT

Quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Z027226-Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Chủ đầu tư

Ban Quản lý TW các Dự án thủy lợi Địa chỉ: 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 024 38253921 Fax: 024 38242372

Tên gói thầu

Xây dựng tiêu chí, quy cách và chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Cải thiện nông nghiệp có tưới

Chi tiết nguồn vốn

Đối ứng trung ương

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12Tháng

[Tham dự thầu:]

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

02/10/2019 16:01

Đến ngày

25/10/2019 15:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120Ngày

Địa điểm nhận E-HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Thành phố Hà Nội

[Mở thầu:]

Thời điểm đóng/mở thầu

25/10/2019 15:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

2.992.270.000 VND(Hai tỷ chín trăm chín mươi hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác