Trang chủWB7Tin tức

Thông báo mời thầu số 20190966870

Số TBMT

20190966870-00

Thời điểm đăng tải

27/09/2019 12:32

Lĩnh vực

Tư vấn

Gói thầu

Thí điểm áp dụng ĐM KT-KT trong QL,khai thác CTTL cho các IMC trong vùng dự án WB7 theo QĐ Luật Thủy lợi và Hướng dẫn Phân bổ chi phí xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ Thủy lợi

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Cải thiện nông nghiệp có tưới

Nguồn vốn

Đối ứng trung ương

Bên mời thầu

Z027226- Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Số hiệu KHLCNT

20190924235

Tên KHLCNT

Quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ

02/10/2019 11:00

Đến ngày

22/10/2019 11:00

Địa điểm

Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) Số 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại 04 38253921; Fax: 0438242372.

Giá bán

2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

22/10/2019 11:00

Địa điểm mở thầu

Văn phòng Ban CPO tại khu đô thị Nam An Khánh – Km số 9, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thời gian thực hiện hợp đồng

12Tháng

Nội dung chính của gói thầu

- Rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong quản lý khai thác công trình thủy lợi của các IMC và Ban Quản lý KTCTTL vùng dự án WB7. - Đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu định mức KTKT và thí điểm áp dụng tính giá SPDV thủy lợi để các IMC vùng dự án làm cơ sở xây dựng các phương án giá SPDV thủy lợi theo quy định. - Xây dựng tài liệu “Hướng dẫn phân bổ chi phí phục vụ xây dựng phương án giá SPDVTL”.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác