Trang chủWB7Tin tức

Kết quả đánh giá HSDT gói tư vấn Xây dựng tiêu chí, quy cách và chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Kết quả đánh giá HSDT gói tư vấn

 

 

Số TBMT

20190941301-00

Số văn bản

Tên gói thầu

Xây dựng tiêu chí, quy cách và chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Bên mời thầu

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Chủ đầu tư

Ban Quản lý TW các Dự án thủy lợi Địa chỉ: 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 024 38253921 Fax: 024 38242372

Người phụ trách

Lê Hương Ngàn

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Thời điểm mở thầu

25/10/2019 15:06

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu qua mạng

File báo cáo kết quả

1. Tải về báo cáo đánh giá kĩ thuật - Không có file báo cáo
2. Tải về văn bản phê duyệt danh sách NT đạt kĩ thuật - QĐ.358 pdkqdg E-HSĐXKT TV3.PDF
3. Tải về file báo cáo đánh giá tổng hợp - Không có file báo cáo

Chú ý

Không hiển thị giá dự thầu của nhà thầu không đạt vòng đánh giá sơ bộ Mọi thắc mắc liên quan đến đánh giá sơ bộ, hãy hỏi bên mời thầu.
Khi di chuột đến điểm đánh giá và các thông tin khác thì tự động hiển thị các thông tin chi tiết.

 

[ Số NT dự thầu : 1 ]

 

Xếp hạng

Số ĐKKD

Tên NT

Tên người đại diện

Giá dự thầu

Tỷ lệ giảm giá (%)

Giá dự thầu sau giảm giá (VND)

Giá đánh giá (VND)

Thời điểm dự thầu

Ghi chú

1

0102903699013

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Trần Chí Trung

2.991.345.500 VND

-

2.991.345.500 VND

100

22/10/2019 08:39

Trúng thầu

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác