DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) Khoản tín dụng số Cr.5749-VN cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) ký ngày 8 tháng 4 năm 2016, thông tin về thời gian như sau: - Ngày hiệp định có hiệu lực: 7/7/2016. - Ngày đóng khoản vay: 30/6/2022. - Tổng thời gian thực hiện dự án:...

Thông báo mời thầu - Gói thầu 08-ĐHTL (Invitation for bid - Package 08-ĐHTL)

Thông báo mời thầu - Gói thầu 08-ĐHTL (Invitation for bid - Package 08-ĐHTL)

Thông báo mời thầu // Invitation for bids Gói thầu số 08-ĐHTL: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện (M&E) và thông tin liên lạc", Tiểu dự án Xây dựng Cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi, Dự án "Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông" (ADB5).

Gia Lai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

Gia Lai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH GIA LAI DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM(WB8)

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17 Hôm nay: 460 Tháng hiện tại: 15284 Tổng lượt truy cập: 3130877