Trang chủWB8Đấu thầu

Thông báo mời thầu - Gói thầu 08-ĐHTL (Invitation for bid - Package 08-ĐHTL)

Thông báo mời thầu - Gói thầu 08-ĐHTL (Invitation for bid - Package 08-ĐHTL)

Thông báo mời thầu // Invitation for bids Gói thầu số 08-ĐHTL: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện (M&E) và thông tin liên lạc", Tiểu dự án Xây dựng Cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi, Dự án "Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông" (ADB5).

Xem chi tiết
1