Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

BÁO CÁO ESIA (E VERSION) TDA NINH THUẬN, DỰ ÁN WB8

Ngày 19/4/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo ESIA (E version) TDA Ninh Thuận.

Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời các báo cáo này cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin. 

  

Tải tài liệu để xem chi tiết (download) : Báo cáo ESIA (E version) TDA Ninh Thuận.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác