Trang chủWB8Tài liệu dự án

Gia Lai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

Gia Lai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH GIA LAI DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM(WB8)

Xem chi tiết
Hòa Bình, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

Hòa Bình, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH HÒA BÌNH DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM(WB8)

Xem chi tiết
Quảng Trị, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

Quảng Trị, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH QUẢNG TRỊ DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM(WB8)

Xem chi tiết
BÁO CÁO ESIA (E VERSION) TDA NINH THUẬN, DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ESIA (E VERSION) TDA NINH THUẬN, DỰ ÁN WB8

Ngày 19/4/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo ESIA (E version) TDA Ninh Thuận.....

Xem chi tiết
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (NINH BÌNH - THANH HÓA)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (NINH BÌNH - THANH HÓA)

TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (NINH BÌNH - THANH HÓA)

Xem chi tiết
TỈNH NGHỆ AN - TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TỈNH NGHỆ AN - TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN QLDA SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH NGHỆ AN DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (WB8)

Xem chi tiết
TÀI LIỆU TỔNG HỢP "ESIA" VỀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)  CỦA CÁC TỈNH

TÀI LIỆU TỔNG HỢP "ESIA" VỀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) CỦA CÁC TỈNH

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)  TỈNH BÌNH THUẬN

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH BÌNH THUẬN

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) 1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội 2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư 3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)  TỈNH HÒA BÌNH

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH HÒA BÌNH

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) 1, EISA: Báo cáo đánh giá tác động Môi trường xã hội 2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư 3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) -- TỈNH BẮC KAN

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) -- TỈNH BẮC KAN

Tài liệu: TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) - tỉnh Bắc Kan 1, EISA: Báo cáo ddasnhs giá tác động Môi trường xã hội 2, RAP: Kế hoạch hành động tái định cư 3, EMDP: Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 4, SA: Báo cáo đánh giá xã hội

Xem chi tiết
1 2 3 4