Trang chủWB7Tin tức

Quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số KHLCNT

20190924235 - 00

Loại thông báo

Thông báo thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

Quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên chủ đầu tư

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Bên mời thầu

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điểu chỉnh

Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT

15/05/2019

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

1739

Tổng mức đầu tư

210.000.000USD(Tỷ giá / VND : 23.100)

Tổng mức đầu tư quy đổi

4.851.000.000.000 VND

Ngày đăng tải

11/09/2019

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác