Tìm kiếm

Liên kết Website

Nhà tài trợ

Liên kết

Tin tức sự kiện

Quản lý thực hiện dự án ODA thủy lợi.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập năm 1994 với nhiệm vụ làm chủ dự án, trực tiếp quản lý các dự án thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tin học

Phần mềm kiểm soát lũ lụt sông Hồng.

Viện Cơ học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa áp dụng các phần mềm thủy văn, thủy lực để phục vụ công tác kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình.

Tin nông nghiệp

Đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long Khi mới thống nhất đất nước, đã có không ít người muốn áp dụng mô hình đê chống lũ sông Hồng và quy mô các trạm bơm điện lớn vào đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhưng với bờ bao là sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất của người dân Nam bộ. Lũ năm 1978 về sớm và lớn, ngày 22/8 nước lũ tại Tân Châu đạt 3,94m, nhấn chìm tất cả diện tích lúa Hè-Thu trong vùng

Liên kết

Thống kê truy cập