Trang chủWB5Tin tức

Họp khởi động Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ 13, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Họp khởi động Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ 13, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn giám sát của Ngân hàng thế giới (WB) đối với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) bắt đầu làm việc từ ngày 05/5 đến ngày 18/5/2022. ​Đoàn đến tại 04 tỉnh vùng dự án gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tham gia đoàn giám sát có các chuyên gia trong...

Xem chi tiết
Họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ

Họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ

Ngày 08/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai họp trực tuyến với các Bộ, ngành và 9 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình chỉ đạo ứng phó với bão số 7...

Xem chi tiết
Cần có kịch bản ứng phó với bão số 7 và chuẩn bị trước cho bão số 8

Cần có kịch bản ứng phó với bão số 7 và chuẩn bị trước cho bão số 8

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức họp khẩn ứng phó với bão số 7 và mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức tập huấn cho các học viên tại tỉnh Quảng Ngãi về Đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5) trong khoảng thời gian từ ngày 7/12 đến ngày 11/12/2020...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa tập huấn về Đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2020...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Bình Định - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Bình Định - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tiếp theo khóa tập huấn tại Nghệ An (từ ngày 26/10 đến 30/10/2020) về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án Quản lý thiên tai (WB5), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức tập huấn cho các học viên tại tỉnh Bình Định từ ngày 23/11...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại TP. Đà Nẵng - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại TP. Đà Nẵng - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Trị - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Quảng Trị - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Ninh Thuận - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Ninh Thuận - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân...

Xem chi tiết
1 2