Trang chủWB5Tin tức

Tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho các học viên tại tỉnh Ninh Thuận - Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Trong khuôn khổ Dự án Quản lý thiên tai (WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai tại 10 tỉnh duyên hải miền trung, Dự án kéo dài trong 8 năm (2012 đến 2019) và đến nay đã kết thúc. Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân và các tài sản kinh tế trước các hiểm hoạ thiên tai tại các tỉnh vùng Dự án. Dự án gồm 5 hợp phần i) Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý rủi ro thiên tai, hệ thống thông tin và quy hoạch, ii) Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm,  iii) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, iv) Đầu tư ưu tiên giảm nhẹ rủi ro thiên tai,  v) Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Với những hợp phần và thời gian thực hiện, Dự án đã được Ngân hàng Thế giới và Tổng cục phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp & PTNT đánh giá thành công nhất là việc triển khai thực hiện toàn diện mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo QĐ 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng và văn bản 05/BC-PCTT-ƯPKC. Trong quá trình thực hiện đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được đúc kết, chính vì vậy để đảm bảo tính bền vững của Dự án, Tổng cục phòng chống thiên tai đã đề xuất và được Lãnh đạo Bộ đồng ý cho hoạt động của các khoá tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 Ngày 27/10/2020 Dự án đã khai mạc khoá tập huấn tại Ninh Thuận.

Mục tiêu: Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm phổ biến, chia sẻ và nhân rộng những bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo tính hiệu quả, bền vững của Dự án.

Nội dung:

  • Cập nhật chính sách về phòng chống thiên tai;
  • Hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai;
  • Trách nhiệm của Chính quyền các cấp trong phòng chống thiên tai;
  • Vai trò xung kích trong công tác phòng chống thiên tai;
  • Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Thời gian: Thời gian của khoá tập huấn trong 5 ngày bắt đầu từ ngày 27/10/2020 đến ngày 31/10/2020.

Một số hình ảnh của khoá tập huấn tại Ninh Thuận

Trong thời gian tập huấn tại Ninh Thuận, Các học viên đến từ Chi cục Thuỷ lợi, Văn phòng thường trực chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, sở Giáo dục Đào tạo, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Y tế, Hội cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn, Bộ chỉ huy quân sự, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc của Tỉnh Ninh Thuận, Phòng Nông nghiệp & PTNT và Hội chữ thập đỏ của các Huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn của Tỉnh Ninh Thuận. Các học viên tham dự đã tiếp thu nhận được kiến thức từ các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm về quản lý rủi ro thiên tai và cùng thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, những bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Kết thức khoá tập huấn, các học viên đánh giá về khoá tập huấn bổ ích, thiết thực và đã được nhận chứng chỉ của khoá tập huấn.

 

Một số hình ảnh về trao chứng chỉ kháo học


 

T/G: Phòng Đào tạo dự án.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác