Trang chủTin tức - Sự kiện

Dự án thích ứng và chống chịu với lũ lụt tổng hợp, Philippines

“Hợp phần kỹ thuật số sẽ là một phần quan trọng của dự án để cải thiện việc lập kế hoạch quản lý rủi ro lũ lụt, thu thập dữ liệu và quản lý cơ sở hạ tầng” – Junko Sagara, Chuyên gia tài nguyên nước, Ban Nông nghiệp, Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên chia sẻ.

Để giảm thiểu rủi ro lũ lụt, cần thu thập thông tin về lượng mưa, đặc điểm lưu vực sông và dòng chảy của sông (tức là dữ liệu thuỷ văn và khí tượng). Chỉ khi có những dữ liệu này mới có thể hình thành được một kế hoạch quản lý rủi ro lũ lụt đầy đủ. Tuy nhiên, trong khu vực dự án, dữ liệu mặt đất còn hạn chế. “Có khá nhiều trạm đo mưa và trạm đo mực nước, nhưng một số không hoạt động, đặc biệt là trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi dữ liệu là cần thiết.” Sagara chia sẻ. 

Để giảm thiểu rủi ro lũ lụt, cần thu thập thông tin về lượng mưa, đặc điểm lưu vực sông và dòng chảy của sông (tức là dữ liệu thuỷ văn và khí tượng). Chỉ khi có những dữ liệu này mới có thể hình thành được một kế hoạch quản lý rủi ro lũ lụt đầy đủ. Tuy nhiên, trong khu vực dự án, dữ liệu mặt đất còn hạn chế. “Có khá nhiều trạm đo mưa và trạm đo mực nước, nhưng một số không hoạt động, đặc biệt là trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi dữ liệu là cần thiết.” Sagara chia sẻ.