Trang chủTin tức - Sự kiện

Dự án cải thiện hiệu quả tưới Madhya Pradesh, Ấn Độ

Ở Ấn Độ, nước đóng một vai trò quan trọng trong an ninh lương thực và phúc lợi cho dân nghèo nông thôn. Trung bình, ước tính 84% lượng nước ở Madhya Pradesh được dành cho nông nghiệp, trong khi chỉ có 42% diện tích đất nông nghiệp được tưới. Hơn nữa, chỉ số hiệu quả sử dụng nước tưới chỉ đạt 38%, cho thấy hầu hết nước được sử dụng chưa hiệu quả. Với dân số tăng nhanh và nhảy vọt trong quá trình đô thị hoá, tình trạng thiếu nước – cả trong nông nghiệp và phi nông nghiệp – đang trở thành mối quan tâm lớn. 

Dự án cải thiện hiệu quả tưới Madhya Pradesh đang tiên phong với hiểu biết về cách nâng cao hiệu quả tưới tiêu bằng cách tưới nhiều khu vực hơn ở Madhya Pradesh với cùng một lượng nước. ADB đã hỗ trợ việc chuẩn bị thiết kế, trong đó tập trung phát triển 125.000 ha mạng lưới thuỷ lợi mới và khu vực tưới cho sản xuất hiệu quả và thích ứng với khí hậu.