Trang chủTin tức dự án

Tài liệu Dự án ADB2 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu Dự án ADB2 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu về báo cáo hoàn thành của Dự án ADB2

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB1 (Báo cáo hoàn thành)

Tài liệu Dự án ADB1 (Báo cáo hoàn thành)

Báo cáo hoàn thành của Dự án ADB1...

Xem chi tiết
Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Đội Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) thực hiện công tác đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Trong khuôn khổ dự án WB8, nhiệm vụ Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án. Đối với các hồ chứa nước có dung tích lớn không có các hiện tượng hư hỏng về kết cấu, sạt lở, xói mòn bề mặt hoặc nứt thân đập,...

Xem chi tiết
Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ngày 20/7/2020 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại...

Xem chi tiết
Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA) là hợp phần 3 trong 4 hợp phần của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện tại Quảng Trị. Mục tiêu của CSA là cải thiện SXNN có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến...

Xem chi tiết
Hội nghị an toàn đập, hồ chứa nước tại Quảng Ninh

Hội nghị an toàn đập, hồ chứa nước tại Quảng Ninh

Ngày 26/6/2020, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020.

Xem chi tiết
Họp tổng kết Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Họp tổng kết Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Sáng ngày 24/6/2020, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp tổng kết Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).....

Xem chi tiết
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý để cập nhật dữ liệu, khai thác thông tin và hướng dẫn quản trị CSDL, sao lưu, an toàn dữ liệu thuộc dự án WB8

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý để cập nhật dữ liệu, khai thác thông tin và hướng dẫn quản trị CSDL, sao lưu, an toàn dữ liệu thuộc dự án WB8

Trong khuôn khổ dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), từ ngày 24 đến 25/6/2020 tại Khách sạn Hacinco Hà Nội, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý để cập nhật dữ liệu, khai thác thông tin và hướng...

Xem chi tiết
Hội thảo về cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm quản lý hồ đập thuộc dự án WB8

Hội thảo về cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm quản lý hồ đập thuộc dự án WB8

Trong khuôn khổ dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), ngày 25/6/2020 tại Khách sạn Hacinco Hà Nội, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Hội thảo về cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hồ đập thuộc gói thầu “C2-MARD-CS1: Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ...

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn cho bên vay

Tài liệu hướng dẫn cho bên vay

Khung Môi trường và Xã hội cho các Dự án đầu tư TCMTXH1: Đánh giá và Quản lý Các rủi ro và Tác động Môi trường và Xã hội...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10