Trang chủTin tức dự án

Khóa đào tạo trực tuyến về giám sát và đánh giá hiệu ích dự án (BME)- WB7

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về giám sát & đánh giá hiệu ích dự án (BME) cho cán bộ thuộc Chủ đầu tư, PPMU, IMC/IMB các tỉnh dự án WB7 và phục vụ cho việc các tỉnh dự án sớm hoàn thiện nội dung BME trong Báo cáo hoàn thành dự án của các dự án thành phần, Ban CPO dự kiến tổ chức.

Hình thức học: Đào tạo trực tuyến (qua phần mềm Zoom).

Thời gian: từ 29/7/2021 đến 30/7/2021.

Nội dung: Kiến thức, nội dung cơ bản về BME và các kỹ năng về BME. Các nội dung về BME trong Báo cáo hoàn thành dự án, bài học kinh nghiệm về thực hiện BME,...

Địa điểm: tại đầu cầu Hà Nội và các tỉnh dự án.

Giảng viên: PGS-Tiến sĩ Nguyễn Trung Dũng - Khoa Quản lý và Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi.

  Tiến sĩ Bùi Thị Thu Hoài - Khoa Quản lý và Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi

  Nghiêm Bá Hưng - chuyên gia tư vấn M&E

  Phạm Hồng Quang - Phó giám đốc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

Học viên:       Cán bộ thuộc Chủ đầu tư, PPMU, IMC/IMB các tỉnh dự án WB7.

Hình ảnh lớp học trực tuyến:

 
 

Tài liệu khoá học:

1. Tài liệu Bài giảng BME tổng hợp..pdf

2. Benefit Monitoring And Evaluation.pdf

3. tham khảo - Theo dõi và đánh giá dự án-VN.pdf

4. Tham khảo M&E approaches.pdf

5.khung báo cáo dự án thành phần-WB7.pdf

7. Huong dan thu thap so lieu cho cac chi so trong khung Ket qua - Edited Nov 2020.pdf

8. Bao cao WB7-BME workshop.pdf

9. Bai tap thuc hanh.pdf

10. CBA Thu Ha Giang.pdf


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác