Trang chủICRSLTổng quan

Giới thiệu Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL)

Giới thiệu Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL)

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL) bao gồm 5 hợp phần với 16 tiểu dự án, trong đó có 6 tiểu dự án về nâng cao khả năng quan trắc, dự báo, phân tích cơ sở dữ liệu và 10 tiểu dự án tập trung cho...

Xem chi tiết
Giới thiệu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL)

Giới thiệu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL)

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2017. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, ủy thác...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu ST-CW-04 Thi công xây dựng Đê biển + đê sông

Xem chi tiết
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Gói thầu ST-CW-04: Thi công xây dựng Đê Biển + đê sông

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đây là đấu thầu gói xây lắp của 2 tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết
1