Trang chủICRSLTổng quan

Giới thiệu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL)

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2017. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022.

 

Dự án thực hiện tại Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long, tập trung cho 3 vùng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu bao gồm: vùng thượng nguồn (An Giang, Đồng Tháp); vùng cửa sông ven biển (Bến Tre, Trà Vinh,Vĩnh Long, Sóc Trăng) và vùng bán đảo (Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang). 

Các nội dung của dự án GEF-ICRSL được thiết kế gắn với mục tiêu của dự án Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Dự án tập trung vào nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho các đơn vị nghiên cứu để xây dựng và áp dụng các thực tiễn quản lý tài nguyên thiên nhiên, nông lâm ngư nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh được lựa chọn khu vực bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao hiệu quả cho dự án ICRSL.

Dự án GEF-ICRSL gồm 4 hợp phần chính:

- Hợp phần 1: Tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu

- Hợp phần 2: Quản lý lũ vùng thượng nguồn

- Hợp phần 3: Thích ứng với chuyển đổi độ mặn vùng cửa sông ven biển

- Hợp phần 4: Bảo vệ bờ biển vùng bán đảo

Với các hoạt động cụ thể bổ trợ cho dự án ICRSL, thông qua 4 hợp phần nêu trên, dự án GEF-ICRSL hướng tới các kết quả dự kiến như tăng cường năng lực phối hợp và thực hiện nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long thông qua thành lập liên minh các cơ quan nghiên cứu giữa các Viện và các trường Đại học. Sau đó, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các nghiên cứu nền về phân tích thị trường, tiềm năng xuất khẩu, chuỗi giá trị, thương hiệu và dịch vụ gia tăng cho sản phẩm địa phương.

Dự án sẽ tài trợ gói nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ xác định, đánh giá, lựa chọn các mô hình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và quản lý nước thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như phổ biến, hướng dẫn các kỹ thuật chuyển đổi loại hình sinh kế thông minh và cách thức quản lý nước thông minh cho 3 vùng thượng nguồn, cửa sông và bán đảo đồng bằng sông Cửu Long.

Để học tập, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, xây dựng mô hình sinh kế và quản lý đất, nước thông minh tại các vùng có tính chất tương tự vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự án dự kiến sẽ tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn liên kết trong nước về quản lý và phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các kết quả nghiên cứu và mô hình sinh kế đổi mới sáng tạo của dự án GEF-ICRSL sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ mục tiêu nhân rộng chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững cho dự án ICRSL. Nhằm phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu, thông tin về mô hình sinh kế đổi mới sáng tạo, các sáng kiến nông lâm ngư nghiệp và quản lý nước thông minh, cũng như thay đổi nhận thức của người dân, thúc đẩy nhanh quá trình nhân rộng thì dự án cũng đã có kế hoạch cho việc phát triển các sản phẩm truyền thông và thực hiện các hoạt động truyền thông tác động tới các nhóm đối tượng truyền thông mục tiêu của dự án.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác