Trang chủTin tức - Sự kiện

Tự hào ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2021)

 

Ngành Thủy lợi được thành lập ngay từ khi đất nước giành được độc lập, với tên gọi là Bộ Giao thông Công chính (8/1945-9/1055), sau là:

- Bộ Thủy lợi và Kiến trúc (9/1955-4/1958);

- Bộ Thủy lợi và Điện lực (1960-1964);

- Bộ Thủy lợi (4/1958-1960; 1964-10/1995).

Ngày 20/10/1995, Quốc hội Khóa IX kỳ họp thứ 9 quyết định sáp nhập tổ chức cũng như nhiệm vụ thủy lợi vào nông nghiệp, lâm nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mặc dù tổ chức có thay đổi, tên gọi có khác nhau nhưng bất kỳ ở đâu và trong thời gian nào, các nhiệm vụ thủy lợi vẫn luôn được toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngành và nhân dân các địa phương thực hiện với quyết tâm cao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác Hồ và toàn dân.

Tấm huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành Thủy lợi đã thể hiện sự đánh giá, ghi nhận công lao to lớn của ngành, của nhân dân và đội ngũ cán bộ công nhân viên các thế hệ thủy lợi trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Để phát huy vai trò và truyền thống, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc xây dựng ngành Thủy lợi Việt Nam vững mạnh. Hằng năm, lấy ngày 28 tháng 8 là “Ngày truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam”.   

Văn phòng TCTL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác