Trang chủTin tức - Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu (CAIM/ADB9), vay vốn ADB. ​

Ngày 02/02/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu (CAIM/ADB9), vay vốn ADB tại Văn bản số 148/TTg-QHQT (chi tiết xem file đính kèm).

Download: 311.PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác