Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện Dự án của ngân hàng thế giới.

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

  Tiếp theo chương trình Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn” (WB8), trong thời gian từ ngày 12-15/4/2021, Đoàn đã đi thực địa tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Tóm tắt kết quả làm việc với các địa phương như sau:

1. Tỉnh Hà Tĩnh

- Thành phần tham dự phía địa phương: Ông Hà Văn Trà – Giám đốc PPMU; ông Nguyễn Đình Dũng – Phó giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ Đang triển khai thi công 8 hồ chứa thuộc TDA01. Còn lại 17 hồ chứa thuộc TDA2 đang trong giai đoạn thẩm tra FS, dự kiến trao hợp đồng xây lắp trong tháng 7/2021.

+ Đã hoàn thành 1 gói thầu tư vấn lập TKBVTC cho TDA01, đang thực hiện hợp đồng 3 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu tư vấn

+ Từ nay đến cuối năm 2021 dự kiến sẽ trao hợp đồng cho các gói thầu xây lắp 17 hồ chứa thuộc TDA02.

+ Tiến độ thực hiện của TDA tại tỉnh Hà Tĩnh tương đối chậm do thay đổi đơn vị quản lý dự án nhiều lần. Vì vậy, Đoàn đề nghị PPMU tập trung khẩn trương đẩy nhanh các tiến độ chuẩn bị để có thể hoàn thành đấu thầu xây lắp TDA02, chậm nhất trong tháng 7/2021, đảm bảo đủ thời gian thi công hoàn thành trước tháng 6/2022. Trong trường hợp không kịp thì lập 1 tiến độ thực tế có thể trao thầu và thời gian cần thiết để đảm bảo hoàn thành thi công, có thể vượt quá thời gian đóng Hiệp định 30/6/2022.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 3 hồ chứa: Nước Xanh, Ba Khe và Tàu Voi, huyện Kỳ Anh:

+ Hồ Nước Xanh, Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh: Vhồ = 1,606 triệu m3, Hmax = 10,6m, Lđỉnh đập = 1.800 m, Flv = 1,9 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã thi công được khoảng 20% khối lượng, chủ yếu là khối lượng ở phần tràn. Đoàn đề nghị PPMU đốc thúc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Mặt đập chưa triển khai thi công.

Tràn xả lũ đang triển khai thi công.

+ Hồ Ba Khe, Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh: Vhồ = 1,017 triệu m3, Hmax = 9m, Lđỉnh đập = 805 m, Flv = 4,17 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 5% khối lượng, chủ yếu là khối lượng khoan phụt. Đoàn đề nghị PPMU đốc thúc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công.

+ Hồ Tàu Voi, Xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh: Vhồ = 7,5 triệu m3, Hmax = 13,5m, Lđỉnh đập = 1.247 m, Flv = 2 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ thuộc TDA2 đang trong giai đoạn thẩm tra FS.

Hiện trạng Hồ Tàu Voi.

2. Tỉnh Nghệ An

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng quản lý xây dựng thuộc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Hào – Giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ Đã hoàn thành thi công 15/33 hồ chứa thuộc 3/4 TDA tại địa phương. Còn lại 18 hồ chứa thuộc TDA4 đã trao thầu tháng 12/2020, đang trong giai đoạn triển khai thi công.

+ Số lượng gói thầu đã trao hợp đồng từ đầu dự án đến thời điểm hiện nay là 15 gói thầu sử dụng vốn WB, gồm: 11 gói thầu xây lắp; 4 gói thầu tư vấn. Tổng giá trị trao hợp đồng từ đầu dự án đến thời điểm hiện nay là 433,4 tỷ đồng.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 3 hồ chứa: Xuân Nguyên và Đồn Húng huyện Yên Thành, hồ Làng Sình huyện Nghĩa Đàn

+ Hồ Xuân Nguyên, Xã Đồng Thành, huyện Yên Thành: Vhồ = 1,2 triệu m3, Hmax = 12m, Lđỉnh đập = 132 m, Flv = 3,8 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 20% khối lượng.

+ Hồ Đồn Húng, huyện Yên Thành: Vhồ = 4,28 triệu m3, Hmax = 13,5m, Lđỉnh đập = 870 m, Flv = 9,6 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã hoàn thành thi công.

Đập chính đã hoàn thành thi công.

+ Hồ Làng Sình, Xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn: Vhồ = 0,64 triệu m3, Hmax = 8,5m, Lđỉnh đập = 400 m, Flv = 2 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 20% khối lượng.

Tràn xả lũ đang thi công.

3. Tỉnh Thanh Hóa

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc PPMU, ông Trần Hữu Quý – Phó giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ Đã hoàn thành thi công 7/24 hồ chứa thuộc 3 TDA tại địa phương. Còn lại 6 hồ chứa đang thi công và 12 hồ chứa đang trong giai đoạn TKBVTC, dự kiến trao thầu xây lắp trong tháng 6/2021.

+ Số lượng gói thầu đã trao hợp đồng từ đầu dự án đến thời điểm hiện nay là 35 gói thầu, gồm: 05 gói thầu xây lắp; 30 gói thầu tư vấn. Tổng giá trị trao hợp đồng từ đầu dự án đến thời điểm hiện nay là 217,117 tỷ đồng.

+ Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao hợp đồng 12 gói thầu, gồm: 04 gói thầu xây lắp; 08 gói thầu tư vấn. Tổng giá các gói thầu là 195,9 tỷ đồng.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 3 hồ chứa: Ao Sen, Bai Ngọc và ...

+ Hồ Ao Sen, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh: Vhồ = 0,201 triệu m3, Hmax = 4,9m, Lđỉnh đập = 483 m, Flv = 2,65 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 53% khối lượng, trong đó: Đập đất đạt 38%; Tràn xả lũ đạt 100%; Cống lấy nước đạt 90%; Nhà quản lý đạt 70%.

Đập chính đang thi công lát đá mái thượng lưu và đắp đất đập chính.

Lát đá mái thượng lưu.

+ Hồ Bai Ngọc, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc: Vhồ = 0,258 triệu m3, Hmax = 8,6m, Lđỉnh đập = 61 m, Flv = 4,2 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã hoàn thành thi công. Đoàn kiến nghị PPMU bổ sung thêm một số hạng mục như: trồng cỏ tường chéo phía hạ lưu, bổ sung rãnh thoát nước chân đập, chỉnh sửa cầu qua tràn cho tăng tính thẩm mỹ,...

Đoàn công tác đứng kiểm tra trên đập chính.

+ Hồ Làng Mọ, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân: Vhồ = 1,012 triệu m3, Hmax = 7,9m, Lđỉnh đập = 334m, Flv = 7,5 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã hoàn thành thi công.

Đập chính đã hoàn thành thi công.

Tràn xả lũ Hồ Làng Mọ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác