Trang chủThông báo từ ban CPO thủy lợi

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban CPO. Ngày 28/7/2017 Phòng Đào tạo Dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính, Phòng Tài chính, kế toán Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến một số quy chế, quy định mới trong Ban.

 

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi hội nghị.

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác