Trang chủThông báo từ ban CPO thủy lợi

Tập huấn hướng dẫn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 - Dự án ADB6

 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Nhằm mục tiêu phổ biến luật xây dựng mới tới các cán bộ học viên, Ban tổ chức đã mời các giảng viên đến từ Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế, Xây dựng và Thủy lợi.

          Tại khóa tập huấn các học viên đã được nghe Giảng viên trao đổi những nội dung mới trong Luật xây dựng số 50/2014/QH13, những nội dung trong các Nghị định 32/2015/NĐ-CP; 37/2015/NĐ-CP; 46/2015/NĐ-CP; 59/2015/NĐ-CP, những nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý dự án và lĩnh vực Thủy lợi.

          Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đánh giá cao kết quả tập huấn đã đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức mới và những kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án./.

* Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 
Nguyễn Văn Du

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác