Trang chủICRSLTin tức

CHIA SẺ TÀI LIỆU

CHIA SẺ TÀI LIỆU

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp triển khai Dự án “Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (GEF-ICRSL). Trong khuôn khổ dự...

Xem chi tiết
Phong trào thi đua cán bộ dự án ICRSL chung sức nhân rộng sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhận được sự hưởng ứng từ các địa phương

Phong trào thi đua cán bộ dự án ICRSL chung sức nhân rộng sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhận được sự hưởng ứng từ các địa phương

Nằm trong các hoạt động của Dự án ICRSL, phong trào thi đua “Cán bộ dự án ICRSL[A1]​ chung sức nhân rộng sinh kế bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” đã thể hiện sức lan tỏa rộng rãi khi chỉ trong một thời gian ngắn phát động phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của các cá...

Xem chi tiết
GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

Quyết Định Phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ mời thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Tổ chức điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích sinh kế các hộ dân nông thôn vùng ĐBSCL. Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL). ​

Xem chi tiết
The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

Xem chi tiết
Đa dạng sinh kế là chìa khóa thích ứng với biến đổi khí hậu  tại đồng bằng sông Cửu Long

Đa dạng sinh kế là chìa khóa thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Người nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Suy thoái môi trường đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân nơi đây. Từ năm 2016, một dự án của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ hơn một triệu nông...

Xem chi tiết
Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Quyết định số 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS- 08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.

Xem chi tiết
Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210960144-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Tư vấn Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210756091-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Hàng hóa Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và...

Xem chi tiết
Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố/thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn

Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố/thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn

Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố/thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn

Xem chi tiết
1 2 3 4 5