Trang chủICRSLTài liệu Dự án

Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm nghành nông nghiệp đến năm 2030 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Giá trúng thầu 4.781.920.000 đồng Quyết định trúng thầu 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-10: Vùng bán đảo – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển nông thôn Bắc Bộ và Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-05: Vùng thượng nguồn – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh trung tâm động lực học thuỷ khí môi trường – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng NN – Viện nghiên cứu thiên tai và môi...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-11: Nghiên cứu tạo nguồn nước thay thế để cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp bao gồm chế biến nông nghiệp và thuỷ sản ở khu vực ven biển của bán đảo Cà Mau để kiểm soát sụt lún đất do khai thác nước ngầm Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty HaskoningDHV Nederland...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-09: Vùng cửa sông – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển Việt và Công ty cổ phần tư vấn phát triển Châu Á Giá trúng thầu 3.481.956.500 đồng Quyết định trúng thầu 290/QĐ-CPO-TĐ ngày 01/9/2021

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn – Xà No Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần EWATER và công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Kiên Giá trúng thầu 4.620.018.700 đồng Quyết định trúng thầu 227/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/6/2021

Xem chi tiết
Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn Nhà thầu trúng thầu Viện tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Giá trúng thầu 3.218.548.000 đồng Quyết định trúng thầu 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021

Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-IC-03: Chuyên gia trong nước về nông nghiệp Tư vấn cá nhân trúng thầu Nguyễn Trí Hoàn Giá trúng thầu 491.700.000 đồng Quyết định trúng thầu 83/QĐ-CPO-TĐ ngày 8/3/2021

Xem chi tiết
1 2 3