Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-10: Vùng bán đảo – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển nông thôn Bắc Bộ và Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giá trúng thầu

3.493.429.000 đồng

Quyết định trúng thầu

320/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/9/2021

Tải tài liệu về để xem chi tiết: QĐ320.30.9.2121.QĐTT gói 10_0001.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác