Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-09: Vùng cửa sông – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển Việt và Công ty cổ phần tư vấn phát triển Châu Á

Giá trúng thầu

3.481.956.500 đồng

Quyết định trúng thầu

290/QĐ-CPO-TĐ ngày 01/9/2021

Tải tài liệu về để xem chi tiết: QĐ 290.01.09.2021.gói CQS-09.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác