Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-05: Vùng thượng nguồn – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh trung tâm động lực học thuỷ khí môi trường – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng NN – Viện nghiên cứu thiên tai và môi trường

Giá trúng thầu

2.911.072.000 đồng

Quyết định trúng thầu

316/QĐ-CPO-TĐ ngày 28/9/2021

Tải tài liệu về để xem chi tiết: 2021.09.28 Phê duyệt KQLCNT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác