Trang chủADB8Tin tức WEIDAP/ADB8

Environmental Monitoring Report

Environmental Monitoring Report

VIE: Water Efficiency Improvement in Drought-Affected Provinces

Xem chi tiết
Báo cáo giám sát chính sách an toàn môi trường 6 tháng cuối năm 2020 Dự án ADB8

Báo cáo giám sát chính sách an toàn môi trường 6 tháng cuối năm 2020 Dự án ADB8

Ngày 5/4/2021, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chấp thuận và đăng tải báo cáo giám sát chính sách an toàn (CSAT) môi trường của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) lên trang chủ của ADB. ..

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDA/ADB8) do ADB tài trợ."

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDA/ADB8) do ADB tài trợ."

Quyết định số: 2416/QĐ-BNN-HTQT ngày 22 tháng 6 năm 2018 v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dụ án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDA/ADB8) do ADB tài trợ."

Xem chi tiết
1

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16 Hôm nay: 924 Tháng hiện tại: 22235 Tổng lượt truy cập: 3167444